Franck van Uden

Grondrechten in het arbeidsrecht
Het onderzoek richt zich op de c-factor in het arbeidsrecht. De c staat hier voor constitutionalisering: de toenemende invloed van grondrechten in het privaatrecht. Drie vragen staan centraal. Welke (potentiële) bescherming bieden grondrechten op de werkvloer? Wat komt daar in Nederland van terecht? En: hoe kan doorwerking van grondrechten het best worden vormgegeven? Bij beantwoording van deze vragen staat steeds de relevantie van grondrechten voor de arbeidspraktijk voorop. Het onderzoek is rechtsvergelijkend ingestoken (Engels recht) en beperkt zich tot de arbeidsrechtelijk relevante klassieke grondrechten in de Grondwet, het EVRM, het ESH en het Unierecht (waaronder het EU Grondrechtenhandvest).

Promotor: prof. mr. E. Verhulp

Verwachte afrondingsdatum: eind 2015

 

F.C. (Franck) van Uden
Universiteit van Amsterdam,
postbus 1030,1000BA Amsterdam
franck.vanuden@jonesday.com

 

Publicaties

F.C. van Uden, Whistleblowers en klokkenluiders: de rechtspositie van werknemers en ambtenaren in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (Hugo  Sinzheimer Cahiers No. 19), Den Haag: Sdu 2003.
F.C. van Uden, ‘De klok en de klepel’, Sociaal Recht 2004, 3.
F.C. van Uden, ‘De Raad van State, de vrijheid van meningsuiting en het (ongewijzigde) Wetsvoorstel klokkenluiden’, Sociaal Recht 2005, 3.
F.C. van Uden & K.W.M. Bodewes, ‘Proeftijdbeding en proeftijdontslag’, in: C.J. Loonstra & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht, Den Haag: Sdu 2006-2013.
F.C. van Uden, ‘Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden’, Ars Aequi 2006, p. 33-41.
F.C. van Uden, ‘De ondraaglijke stilte van de vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht’, ArbeidsRecht 2006, 7.
F.C. van Uden, ‘De functioneel statutair bestuurder’, ArbeidsRecht 2006, 63.
F.C. van Uden, ‘De functioneel statutair bestuurder: nawoord bij reactie’, ArbeidsRecht 2007, 22.
F.C. van Uden, ‘Klokkenluiden: buitenlandse lessen?’, in: Arjen van Halem (red.), OR strategie en beleid: Klokkenluidersregeling tussen corporate governance en maatschappelijk belang, Alphen a/d Rijn: Kluwer 2007.
F.C. van Uden, ‘Artikel 2:132 lid 3 BW: een fictieve oplossing voor een non-probleem’, ArbeidsRecht 2011, 54.
F.C. van Uden, ‘Klokkenluiden: verder van huis met het Huis (1)’, ArbeidsRecht 2013, 18.
F.C. van Uden, ‘Klokkenluiden: verder van huis met het Huis (2)’, ArbeidsRecht 2013, 24.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pin It on Pinterest