Frank Dekker

Disciplinaire maatregelen c.q. arbeidstuchtrecht
Algemeen wordt aangenomen dat een werkgever bevoegd is een werknemer die zich niet aan de binnen de onderneming geldende regels houdt te sanctioneren. Een wettelijke regeling inzake het zogenaamde arbeidstuchtrecht ontbreekt evenwel. In dit onderzoek wordt nagegaan waar de sanctiebevoegdheid van de werkgever op stoelt en aan welke regels deze bevoegdheid onderworpen is. Dit wordt mede gedaan door middel van cao-onderzoek en interne (ambtenarenrecht) en externe (België en Verenigd Koninkrijk) rechtsvergelijking. Centraal in het onderzoek staat de vraag of een wettelijke regeling van het arbeidstuchtrecht gewenst is en zo ja, hoe deze dan vormgegeven zou moeten worden.

Promotor: W.A. Zondag

 

F.M. (Frank) Dekker
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 30457, 2500 GL Den Haag
dekker@barentskrans.nl / f.m.dekker@rug.nl

 

Publicaties
F.M. Dekker, ‘Ontslagrecht in het Koninkrijk der Nederlanden (1)’, ArA 2010/2, p. 3-24;
F.M. Dekker, ‘Ontslagrecht in het Koninkrijk der Nederlanden (2)’, ArA 2010/3, p. 3-49;
F.M. Dekker en A.J.C. Theunissen, ‘Afvloeiingsvergoedingen bij individueel ontslag’, in: O.A.M. Fisscher, J. Gerrichhausen en R.H.W. Vinke (red.), Handboek Human Resource Management (losbl.), Deventer: Kluwer, aflevering 53 (maart 2011);
F.M. Dekker, in: C.J. Loonstra en W.A. Zondag (red), Sdu Commentaar Arbeidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, artikel 3 WGBL;
F.M. Dekker, in: C.J. Loonstra en W.A. Zondag (red), Sdu Commentaar Arbeidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, artikel 7 WGBL;
F.M. Dekker, in: C.J. Loonstra en W.A. Zondag (red), Sdu Commentaar Arbeidsrecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2011, artikel 8 WGBL
F.M. Dekker, ‘De BES-werknemer’, in: A.R. Houweling en G.W. van der Voet (red.), Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: BJu 2012, p. 361-402.
F.M. Dekker, ‘Het boetebeding’, in: J.H. Even e.a. (red.), Arbeidsrechtelijke bedingen (Themabundel TAP 2012), Den Haag: Sdu Uitgevers 2012, p. 99-114.
F.M. Dekker en M. Ledesma Marin, ‘Vakantie na Schultz en Schulte: use it or lose it!’, TAP 2012/1, p. 4-9.

Pin It on Pinterest