Imke Lintsen

De positie van de werknemer in het aanbestedingsrecht
De Europese wetgever heeft een stelsel van richtlijnen tot stand gebracht teneinde de vrij verkeerbepalingen en het non-discriminatiebeginsel als grondbeginselen van het Gemeenschapsrecht ten uitvoer te leggen op de publieke markt. Deze richtlijnen tezamen vormen het Europees aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht tracht de concurrentie tussen ondernemingen op het gebied van overheidsopdrachten doorzichtig te maken en te organiseren.
In mijn onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre het aanbestedingsrecht vanwege de economische doelstellingen wringt met de meer sociale doelstellingen van het arbeidsrecht. Daarvoor wordt de uitwerking van verschillende arbeidsrechtlijke regelingen belicht vanuit het speelveld van aanbesteding. Wat betreft arbeidsrechtelijke regelingen kan worden gedacht aan de regels inzake overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap.

Promotor: prof. L.G. Verburg

Verwachte afrondingsdatum: 2019

 

I. (Imke) Lintsen
Radboud Universiteit
Postbus 6500 KK, Nijmegen
i.lintsen@jur.ru.nl

Pin It on Pinterest