Jack Withaar

Arbeidscontracten in de beroepssport

Een voetballer die als werknemer in dienst treedt van een betaald voetbalorganisatie en de wielrenner en schaatser bij een ploeg, zullen te maken krijgen met sportreglementen waar zij zich aan dienen te houden. Deze reglementen zien toe op een correcte uitoefening van de sport en zijn van toepassing op de amateursport alsook de  beroepssport. Kenmerkend aan beroepssport is dat bepalingen uit de sportreglementen ook dwingendrechtelijke arbeidsrechtelijke regels kunnen bevatten. Dat heeft voor beroepssporters tot gevolg dat zij te maken krijgen met een inwerking van de verenigingsrechtelijke regels op hun arbeidsrechtelijke positie. Deze “botsing” van rechtsgebieden, namelijk van het arbeidsrecht en het verenigingsrecht, is het onderwerp van dit promotieonderzoek. Daarbij zal ten aanzien van drie sporten enerzijds worden onderzocht in welke mate sportreglementen dwingend de inhoud van de arbeidsovereenkomst van een beroepssporter kunnen beheersen en anderzijds in hoeverre dit een problematische situatie oplevert die wellicht verholpen kan worden door een alternatieve regeling van de positie van de beroepssporter.

Promotoren: prof.mr. M.S. Houwerzijl en mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

Verwachte afrondingsdatum: 2019

J. (Jack) Withaar

Department of Labour Law and Social Policy

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

j.withaar@uvt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pin It on Pinterest