Jolanda van den Brink

De uitvoeringsovereenkomst
Het onderzoek ziet op de toepassing van het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) op de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in art. 1 juncto 23 Pensioenwet. In het onderzoek staat de eigen aard van de uitvoeringsovereenkomst centraal inclusief de vraag of de met regelgeving betreffende deze overeenkomst beoogde doelen en de daardoor ingegeven afwijkingen van de bepalingen over de verzekeringsovereenkomst “afdoende” zijn.
Promotor: Prof. dr. Erik Lutjens
Verwachte einddatum: augustus 2019
J.J.C. (Jolanda) van den Brink 
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Publicaties:
Brink, J.J.C. van den, Annotatie bij: Centrale Raad van Beroep (13-03-2013), Pensioen jurisprudentie 2013/ 79, p. 503-507.
Brink, J.J.C van den (2013).  “Het reële pensioencontract en verzekeraars”. In E. Lutjens (Red.).De toekomst van het pensioenstelsel (pp.121-176). Amsterdam: Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam.

Pin It on Pinterest