Levenbach Proefschriftprijs

Dit jaar zal het bestuur van het Levenbachinstituut tijdens de Levenbachdag in Maastricht de eerste Levenbach Proefschriftprijs uitreiken. Het bestuur heeft daartoe een longlist samengesteld van alle proefschriften die in de voorafgaande vier jaar zijn verdedigd op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Deze longlist wordt aan alle bij de Nederlandse universiteiten aangesloten hoogleraren arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht (inclusief pensioenrecht) voorgelegd, waarbij de hoogleraren worden uitgenodigd maximaal drie proefschriften voor te dragen voor de prijs. De vijf proefschriften met de meeste punten komen op een shortlist. De shortlist bestaat uit (gerangschikt naar jaar van promotie):

A. Eleveld – A critical perspective on the reform of Dutch social security law (UL 2012), promotores: G.J.J. Heerma van Voss, D. Howarth

J.P.H. Zwemmer – Pluraliteit van werkgeverschap (UvA 2012), promotores: R.M. Beltzer, J.M. van Slooten

F.G. Laagland – De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie (RU 2013), promotor: L.G. Verburg

D.M.A. Bij de Vaate – Bijzonder ontslagprocesrecht (VU 2015), promotores: W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal

M. Kullmann – Enforcement of Labour law in Cross-Border Situations (RU 2015), promotores: L.G. Verburg, M.S. Houwerzijl

Uit de shortlist kiest vervolgens de jury van de Levenbach Proefschriftprijs de prijswinnaar. Het bestuur heeft daartoe een reglement opgesteld, waarin ook de beoordelingscriteria (niet uitputtend) voor de jury zijn opgenomen. De jury bestaat uit dhr. prof. mr. A.Ph.C.M. Jaspers (em.) voorzitter, mevr. prof. mr. I.P. Asscher-Vonk (em.), dhr. prof. Alexander de Becker (hoogleraar sociaal recht UHasselt en onderzoeksprofessor UGent), dhr. mr. dr. Duk, dhr. prof. mr. Rob van Gestel, mevr. prof. Anne Van Regenmortel (hoogleraar socialezekerheidsrecht UAntwerpen).

Pin It on Pinterest