Levenbach proefschriftprijs

De Levenbach proefschriftprijs is een prijs voor het beste proefschrift dat in de voorgaande vier jaar is verdedigd. De proefschriftprijs wordt in 2017 voor het eerst uitgereikt.

Zie verder Reglement Levenbach proefschriftprijs.

Beoordelingscriteria

  1. De originaliteit van het onderzoek en/of de onderzoeksmethode;
  2. De nieuwe inzichten verkregen door middel van het onderzoek;
  3. De wetenschappelijke breedte in combinatie met de wetenschappelijke diepgang van het onderzoek;
  4. De wijze van presentatie van de resultaten in het proefschrift (vorm, taalgebruik, leesbaarheid en begrijpelijkheid);
  5. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie.

Levenbachprijs

Voorheen werd de Levenbachprijs uitgereikt voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die in de voorgaande twee jaren was verschenen.

De prijswinnaars waren:

2013:
Vivian Bij de Vaate voor haar artikel 'De ontbindingsprocedure:rechtsmiddelenverbod en bewijsrecht'. Het artikel is gepubliceerd in Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) 2012/11/3, p. 26-62.

2012:
Femke Laagland voor haar artikel 'Grensoverschrijdende overgang van onderneming. Een analyse van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht' dat is gepubliceerd in Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) 2011/3.

Internationale Levenbachprijs

Voorheen werd de internationale Levenbachprijs uitgereikt voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht, geschreven in het Engels, Duits of Frans.

De prijswinnaars waren:

2014:
Beryl ter Haar voor haar artikel 'Love, flirt or repel: Hybrid global governance of the ILO core labour standards', in European Journal of Social Law No. 2 June 2013, p. 68-102.

Een gedeelde tweede plaats is voor:
Nina Bütggen voor haar artikel 'EU regulation on employment matters - there ain't no splitting a coin in two', in European Journal of Social Law No. 2 June 2013, p. 121-146, en
Gijsbert Vonk voor zijn artikel 'The 2012 Recommendation concerning national floors of social protection (No 202). The human rights approach to social security in ILO wrapping paper', in International Journal of Social Security and Workers Compensation, Vol. 4, No 1, 2012-13, p. 49-59.

Pin It on Pinterest