Michelle Tomeij

Grensoverschrijdende pensioenen
Grensoverschrijdend verkeer is een van de kerndoelstellingen van de EU. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre voor pensioenregelingen het grensoverschrijdende verkeer mogelijk is, welke belemmeringen er zijn, welke rechtvaardiging er is voor die belemmeringen en wat mogelijk of nodig is om die belemmeringen op te heffen. Bekeken wordt welke EU-activiteiten er plaatsvinden ten aanzien van pensioen en het bevorderen van het vrije verkeer in het bijzonder. Verder komen de onderwerpen grensoverschrijdend werknemersverkeer, grensoverschrijdende uitvoering en grensoverschrijdende uitbesteding aan bod.

Promotor: Prof. dr. Erik Lutjens

Verwachte einddatum: 2018

 

M.C.W. (Michelle) Tomeij
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam
m.c.w.tomeij@vu.nl

Pin It on Pinterest