Monique van der Poel

Solidariteit in pensioenregelingen
Het promotieonderzoek betreft de solidariteit in pensioenregelingen, getoetst aan pensioenwetgeving, het mededingingsrecht, het vrij verkeer van diensten en personen en het gelijke behandelingsrecht. De juridische toets die wordt verricht is civielrechtelijk van aard. In het kader van het huidige promotieonderzoek is op 23 mei 2013 een boek gepubliceerd over de houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen.

Promotor: Prof. dr. Erik Lutjens

 

M.J.C.M. (Monique) van der Poel
Vrije Universiteit Amsterdam
Boelelaan 1077, 1081HV Amsterdam
monique.vander.poel@vu.nl

Pin It on Pinterest