Nataschja Hummel

De militair: te bijzonder voor het arbeidsrecht?
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de militair een arbeidsovereenkomst kan krijgen, met andere woorden: kan de rechtspositie van militaire ambtenaren worden ‘genormaliseerd’? Dit wordt geplaatst in de algemene discussie die speelt rond normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Militairen wordt hierin veelal een uitzonderingspositie toebedeeld; de vraag is of dit terecht is.

Promotor: prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Verwachte afrondingsdatum: 2016

 

N. (Nataschja) Hummel
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam
n.hummel@vu.nl

 

Publicaties
N. Hummel, ‘Het flexibel personeelssysteem en de dienverplichting: te bijzonder voor het arbeidsrecht?’, MRT 2013, p. 127-141.
N. Hummel, ”Up or out’ in or out?, AR 2013, 54.
N. Hummel, ”Wie het kleine niet eert…’: over de rechtsgang bij onbenulligheden en de dwangsomregeling’, TAR 2013, 11.

Pin It on Pinterest