Over ons

Het Levenbachinstituut

In het Levenbachinstituut werken de Vakgroepen Sociaal Recht van Nederlandse Universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

Bekijk hier ons oprichtingsstatuut

Doelstelling

De doelstelling van het Levenbachinstituut is tweeledig:

  • Het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van het sociaal recht, zijnde het nationale en internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht; en
  • Het bevorderen van het wetenschappelijke en publieke debat aangaande onderwerpen van sociaal recht.

Het bestuur bestaat uit (vlnr):
Willemijn Roozendaal, Saskia Peters (secretaris), Ilse Zaal, Iris Haanappel-van der Burg (penningmeester), Ronald Beltzer (voorzitter) en Nuna Zekic

Daartoe organiseert het instituut onder meer bijeenkomsten en opleidingen. Creëert het instituut samenwerkingsverbanden tussen beoefenaren van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht in binnen- en buitenland en looft het de Levenbach proefschriftprijs uit.

Promovendi-opleidingscomissie

Omdat het aanbieden en ontwikkelen van een opleiding voor de promovendi sociaal recht een belangrijke plek inneemt binnen het Levenbachinstituut is hiervoor een speciale commissie in het leven geroepen. De Commissie ontwikkelt de opleiding en bereidt de bijeenkomsten voor. Zie hierover meer onder "Promovendi-opleiding".

De promovendi-opleidingscommissie bestaat uit (vlnr):
Nuna Zekic, Miriam Kullman (secretaris), Niels Jansen, Saskia Klosse (voorzitter), Frank Dekker en Teun Jaspers.

Commissie internationale activiteiten

Deze commissie is met name verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse internationale Levenbachdag.

Zij bestaat uit: Klara Boonstra, Mijke Houwerzijl en Nuna Zekic

Naamgever: Marius Gustaaf Levenbach

Levenbach was de eerste leerstoelhouder Arbeidsrecht in Nederland, en wordt mede daarom, wel de vader van het Nederlands arbeidsrecht genoemd. Marius Gustaaf Levenbach leefde van 1896 tot 1981. Hij was een echte Amsterdammer, die zijn werkleven heeft doorgebracht aan de Universiteit van Amsterdam en woonde in Amsterdam, lange tijd aan het Olympiaplein. Het huis was volgepakt met documenten die hij in zijn leven had doorgenomen en opgesteld (‘Ik ben een bewariër’). Daar lagen dus ergens de met twee vingers op een schrijfmachine getypte eerste ontwerpen voor de wijziging van het ontslagrecht (die in 1953 plaatsvond) en die voor het Nieuwe BW.1 Levenbach was een aimabel man.2 Zijn levenshouding kenmerkte zich door solidariteit en loyaliteit. Solidariteit met de arbeidersklasse, loyaliteit met zijn professionele, familiaire en vriendschappelijke omgeving. Hij behandelde de mensen met wie hij werkte en zijn studenten als vrienden, bijna familie. Lees hier verder.

Sinterklaas college
Op 5 december 1950 heeft prof. mr M.G. Levenbach een college gegeven aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam op sinterklaas-rijm. Geniet hier nog eens na van dit college.

 

Archief

Het archief van Levenbach staat bij de leerstoelgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Dit archief is niet digitaal ontsloten, maar voor een ieder die daarvoor belangstelling heeft in te zien. Afspraken kunnen worden gemaakt via de secretaresse van de leerstoelgroep, Margreet Kroon.

Pin It on Pinterest