Symposium Pre-packxit – 22 september 2017

De Faculteit Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert een symposium naar aanleiding van het arrest FNV/Smallsteps. In dit arrest van 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU beslist dat de regels voor de overgang van ondernemingen van toepassing zijn op de overdracht van een onderneming vanuit een faillissement dat is voorafgegaan door een ‘pre-pack’. Dit arrest heeft grote gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk. De wetgever zal zich moeten beraden op het lot van de Wet Continuïteit Ondernemingen I (‘WCO I’), die een wettelijke basis voor de pre-pack beoogt te bieden. De praktijk – (insolventie)rechters, curatoren, arbeidsrechtjuristen – moet zich op de nieuwe werkelijkheid instellen. Het arrest FNV/Smallsteps roept veel vragen op, zoals wat de gevolgen zijn voor de tientallen doorstarts na een pre-pack uit het verleden en in hoeverre de werknemersbescherming met dit arrest daadwerkelijk gediend is.
Zie voor het programma en de sprekers: hier. Het symposium vindt plaats in het Van Swinderen Huys te Groningen.
FNV/Smallsteps: reden voor pre-pack-paniek of grote stap in de goede richting? Discussieer mee op 22 september in Groningen!

Pin It on Pinterest