Oraties, promoties en diversen

Oraties, promoties en diversen

Naast de bijeenkomsten die onder de vlag van het Levenbachinstituut worden georganiseerd, vinden er met enige regelmaat bijeenkomsten, seminars, congressen e.d. plaats op het brede gebied van het sociaal recht. Voor zover deze onder onze aandacht worden gebracht, worden die hier aangekondigd.

De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in de volgende categorien:

 1. Oraties
 2. Promoties
 3. Diverse bijeenkomsten

Wilt u een een dergelijke aankondiging hier geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar: Levenbachinstituut@gmail.com.

Overzicht oraties 

Naam Datum Titel Universiteit
Irmgard Borghouts-van de Pas 16-09-22 Tilburg University
Bastiaan Starink 01-02-21 Zorgen voor Morgen: Een symbiose van Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting Tilburg University
Anne Pieter van der Mei 06-09-19 Freedom of movement in the European Social Union Maastricht University
Zef Even 12-10-18 Balanceren met detacheren EUR
Femke Laagland 27-09-18 Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip. Een Europese analyse van de zzp-plannen van het Nederlandse kabinet Radboud Universiteit
Paul Schoukens 19-02-16 EU Sociale Zekerheid: het verborgen ‘sociaal’ model Tilburg University
Saskia Peters 17-11-15 Arbeidsrecht en ondernemersbescherming RUG
Willemijn Roozendaal 29-10-15 Sociale Zekerheid als netwerk VU
Stefan Sagel 05-09-14 Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard en fast rules Universiteit Leiden
Rogier Duk 22-11-13 Een uniform uniform? EUR
Mark Heemskerk 04-10-13 Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie Radboud Universiteit
Mijke Houwerzijl 22-01-13 The European labour market: fair and genuine? RUG
Barend Barentsen 28-09-12 The wounded soldiers of bureaucracy Universiteit Leiden
Ruben Houweling 24-05-12 Eigenaardig arbeidsrecht EUR
Ronald Beltzer 03-02-12 Arbeid & Onderneming. Van indifferentie naar beperkt mutualisme UvA
Gerrard Boot 13-01-12 ZZP’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid Universiteit Leiden
Frans Pennings 16-11-09 Over de schutting. Overheveling van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd. Universiteit Utrecht
Gijs Vonk 29-01-08 Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfbewustzijn. Rijksuniversiteit Groningen
Willem Bouwens 23-05-07 Ontslag, vergoeding en uitkering VU
Jaap van Slooten 18-03-05 De derde in het sociaal recht UvA
Saskia Klosse 01-01-03 Moderne sociale zekerheid: efficiency met behoud van fundamentele waarden Maastricht University
Evert Verhulp 11-10-02 Maatwerk in het arbeidsrecht? UvA
Klara Boonstra 28-03-02 Fundamenten voor een sociaal Europa VU

Promoties

Proefschriften 2017 – heden

Naam Jaar Titel Universiteit
Samiha Said 2022 De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip RU
Björn Schouten 2021 Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht EUR
Madhvi Ramparichan 2021 Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020 UU
Alberto Fernandez Barrio 2021 Social security and platform work: Towards a more transparent and inclusive path UvT
Nataschja Hummel 2020 De bijzondere rechtspositie van de militair VU
Marianne Eisma 2020 Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht VU
Mark Boumans 2020 Pensioen van zelfstandigen VU
Elmar Schmidt 2020 Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions UU
Maitrie Chotou 2020 Privacy in het Surinaamse arbeidsrecht UU
Kai Liu 2020 Protection of health and safety at the workplace UU
Steven Palm 2019 Opvolgend werkgeverschap EUR
Niels Jansen 2019 Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg UvA
Job van der Pijl 2019 Arbeidsrecht en insolventie UvA
Jim Faas 2019 Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter VU
Xiang Li 2018 Collective Labour Rights and Collective Labour Relations of China UL
Qiuyin Hu 2018 Regulating Work Conditions in Times of Globalization UL
Marcus Meyer 2018 The Position of Dutch Works Councils in Multinational Cooperations MU
Maartje van der Aa 2018 Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and Deservingness in health insurance and disability insurance in the Netherlands MU
Nina Büttgen 2017 EU employment governance revisited MU

Promoties

Proefschriften 2013 – 2016

Naam Jaar Titel Universiteit
Ferdinand van Haasteren 2016 Fatsoenlijke flexibiliteit Universiteit Leiden
Sjef de Laat 2016 Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht Universiteit Utrecht
Saskia Montebovi 2016 Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties Tilburg University
Hatice Caglayankaya 2016 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen UU
Iris van der Burg 2015 Grensoverschrijdende overgang van onderneming UvA
Hanneke Bennaars 2015 De rechtspositie van de bestuurder UvA
Pam Hufman 2015 Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking UvA
Vivian Bij de Vaate 2015 Bijzonder ontslagprocesrecht VU
Miriam Kullmann 2015 Enforecement of Labouw Law in Cross-Border Situations Radboud Universiteit
Mark Diebels 2014 Re-integratie van de zieke werknemer Tilburg University
Heleen Pool 2014 Particuliere recherche door werkgevers Radboud Universiteit
Nuna Zekic 2014 Werkzekerheid in het arbeidsrecht Tilburg University
Jeroen Quist 2014 Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht EUR
Marieke Opdam 2014 Re-integratie bij letselschade VU
Pieter Krop 2014 De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling UvA
Kim Hermans 2014 De WW en nieuwe sociale risico’s Universiteit Utrecht
Ilse Zaal 2014 De reikwijdte van medezeggenschap UvA
Ceciel Rayer 2014 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid UvA
Marnix Holtzer 2014 De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap RUG
Alex Corra 2014 Contracting for public values: investigating the contracting out of employment reintegration services in the Netherlands RUG
Femke Laagland 2013 De rol van werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusies Radboud Universiteit

Diverse

 • 5 februari 2014: Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet
 • 30 en 31 januari 2014: The European Convention on Human Rights and the Employment Relation
 • 19 september 2013: Young researchers Forum Social Security
 • Congres 24 mei 2013: ‘Application of ILO Standards in Times of Economic Recession: Social Policy in the North and the South of Europe’.
 • 19 september 2012 Seminar: “Flexicurity all’italiana”
 • 14 september 2012 Symposium Vrij verkeer werknemers
 • 1-6 juli 2012 Summerschool Flexibility and Security
 • 9 maart 2012 Studiemiddag “Levensloop 2.0”