Seminars

Opleiding

Seminars

Jaarlijks vinden er twee internationale seminars plaats die onderdeel uitmaken van de promovendi-opleiding. Elke promovendus wordt geacht ten minste één keer gedurende een opleidingscyclus van vier jaar aan één van deze seminars deel te nemen. Dit is tevens een vereiste voor het verkrijgen van het certificaat en de titel Levenbachfellow.

Voor meer informatie over de seminars of om aan te melden kunt u contact opnemen met Teun Jaspers (a.jaspers@uu.nl).

 

Pontignanano seminar

De “Pontignano seminar” is vernoemd naar het Italiaanse klooster nabij Sienna waar de seminar de eerste paar jaar heeft plaatsgevonden. Tijdens dit seminar staat het doen van een rechtsvergelijkend onderzoek naar een arbeidsrechtelijk onderwerp centraal.

Hieronder een verslag van het seminar van 2014:
Van 9 tot en met 12 september vond het 31e Pontignano Symposium plaats. Mijke Houwerzijl ging als Nederlandse hoogleraar mee. De Nederlandse promovendi delegatie bestond uit Eva Grosheide (UvA), Nataschja Hummel (VU), Suzanne Kali (Radboud) en Marieke ten Broeke (UvA).

Met de prachtige Italiaanse kust als decor werd vier dagen gesproken over ‘Core and contingent workers in the company’. In vier verschillende werkgroepen werd gediscussieerd over de definitie van contingent work, gelijke behandeling van contingent workers, de voorwaarden waaronder contingent work plaatsvindt en zou moeten vinden, en tot slot de rol van collectief arbeidsrecht.

Een leerzame vierdaagse; niet alleen op het gebied van arbeidsrecht en rechtsvergelijking, maar ook door het kennismaken met promovendi en professoren uit verschillende Europese landen.
(Verslag en foto’s van Marieke ten Broeke)

Young Researchers Seminar ELL

Dit seminar vindt eveneens jaarlijks plaats, afwisselend in een van de deelnemende landen. Anders dan de Pontignano serminar, staat in dit seminar het presenteren van eigen onderzoek centraal. Omdat het presenteren van eigen onderzoek centraal staat, lopen de onderwerpen uiteen en bestrijkt dit het brede veld van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Samen met collega promovendi uit de andere deelnemende landen wordt er over elkaars onderzoek gediscussieerd. Een unieke gelegenheid om ervaring op te doen in het presenteren en discussieren in een internationale setting en om kennis op het gebied van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht te verbreden.

Overige Internationale Seminars

Behalve de twee seminars die deel uitmaken van de promovendi-opleiding doet zich ook met enige regelmaat de gelegenheid voor om via het Levennbachinstituut aan een ander internationaal seminar deel te nemen. Deze bijeenkomsten worden op de nieuwspagina aangekondigd. Deelname aan deze seminars wordt aangemoedigd, maar telt niet mee voor het opleidingsprogramma.