Willem Bouwens

hoogleraar arbeidsrecht

Willem Bouwens is sinds 2006 verbonden aan de VU, aanvankelijk als hoogleraar Sociaal Recht, en sinds november 2019 als hoogleraar Arbeidsrecht. Hij is tevens hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht. Tussen 2015 en 2019 was hij decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU en Dean of Talent van dezelfde universiteit. Willem Bouwens promoveerde in 1996 aan de Radboud Universiteit op een onderzoek met de titel ‘Onderhoudsplicht en bijstand, een onderzoek naar de verhouding tussen overheidszorg en onderhoud door familie- en gezinsleden’. Hij is verder onder meer auteur van het bekende handboek Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht en bewerker van Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Voorts is hij redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag (handel), rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland (bestuursrecht) en .voorzitter van diverse geschillen- en ontslagcommissies.

Marize Verhagen

docent en onderzoeker Arbeidsrecht en Sociaal Beleid

Marize is sinds september 2015 werkzaam als docent binnen de sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid aan de Universiteit Utrecht. Zij doceert o.a. Arbeidsrecht, Privaatrecht in perspectief: Arbeidsrecht, Public International Law en Inleiding Europees recht. Daarnaast begeleidt zij scripties en is zij ieder jaar betrokken bij de nationale Max Rood arbeidsrecht-pleitcompetitie. In het academisch jaar 2016/2017 is zij tevens gestart als promovenda. Haar onderzoek heeft betrekking op de collectieve belangenbescherming van werknemers en het afwijken van wettelijke bepalingen in peius. Naast haar werkzaamheden aan de UU is zij Professional Support Lawyer bij Kennedy van der Laan te Amsterdam en is zij redactiesecretaris van Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA).

Hanneke Bennaars

universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur van de master Arbeidsrecht

Na een loopbaan in de arbeidsrechtelijk advocatuur is Hanneke Bennaars in 2015 als buitenpromovendus aan de UvA gepromoveerd op de rechtspositie van de statutair bestuurder. Zij heeft een aantal jaar als universitair docent gewerkt aan de UvA en aan de Universiteit Leiden en is per januari 2021 universitair hoofddocent aan de UvA en opleidingsdirecteur van de master Arbeidsrecht aan die universiteit.’

Gerdien Oldenhuis

Docent en onderzoeker arbeidsrecht

Barend Barentsen

Hoogleraar Sociaal recht

Barend Barentsen is penningmeester van het Levenbach Instituut. Hij is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden, en bekleedt daar ook de Albeda Leerstoel Arbeidsverhoudingen bij de Overheid. Barentsen is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger in het Haagse gercchtshof en bij de CRvB. In 2003 promoveerde hij op het boek Arbeidsongeschiktheid, waarin de verhouding tussen werkgeversaansprakelijkheid en de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die onderwerpen staan, naast de positie van de overheidswerknemer en ziekte en re-integratie nog steeds centraal in zijn onderzoek. Barentsen studeerde en promoveeree in Leiden en werkte enige jaren op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Inmiddels is hij al weer geruime tijd verbonden aan de Leidse rechtenfaculteit.