Naast de bijeenkomsten die onder de vlag van het Levenbachinstituut worden georganiseerd, vinden er met enige regelmaat bijeenkomsten, seminars, congressen e.d. plaats op het brede gebied van het sociaal recht. Voor zover deze onder onze aandacht worden gebracht, worden die hier aangekondigd.

De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in de volgende categorien:

 • Oraties
 • Promoties
 • Proefschriften
 • Diverse bijeenkomsten

Wilt u een een dergelijke aankondiging hier geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar: Levenbachinstituut@gmail.com.

Overzicht oraties

NaamDatumTitelUniversiteitLink
Klara Boonstra28-Mar-02Fundamenten voor een sociaal EuropaVU 
Evert Verhulp11-Oct-02Maatwerk in het arbeidsrecht?UvA 
Saskia Klosse1-Jan-03Moderne sociale zekerheid: efficiency met behoud van fundamentele waardenMaastricht University 
Jaap van Slooten18-Mar-05De derde in het sociaal rechtUvALink
Willem Bouwens23-May-07Ontslag, vergoeding en uitkeringVULink
Gijs Vonk29-Jan-08Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfbewustzijn.Rijksuniversiteit GroningenLink
Frans Pennings16-Nov-09Over de schutting. Overheveling van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd.Universiteit Utrecht 
Gerrard Boot13-Jan-12ZZP’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheidUniversiteit Leiden 
Ronald Beltzer3-Feb-12Arbeid & Onderneming. Van indifferentie naar beperkt mutualismeUvA 
Ruben Houweling24-May-12Eigenaardig arbeidsrechtEUR 
Barend Barentsen28-Sep-12The wounded soldiers of bureaucracyUniversiteit Leiden 
Mijke Houwerzijl22-Jan-13The European labour market: fair and genuine?RUG 
Mark Heemskerk4-Oct-13Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutieRadboud Universiteit 
Rogier Duk22-Nov-13Een uniform uniform?EUR 
Stefan Sagel5-Sep-14Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard en fast rulesUniversiteit Leiden 
Willemijn Roozendaal29-Oct-15Sociale Zekerheid als netwerkVU 
Saskia Peters17-Nov-15Arbeidsrecht en ondernemersbeschermingRUG 
Paul Schoukens19-Feb-16EU Sociale Zekerheid: het verborgen ‘sociaal’ modelTilburg University 
Femke Laagland27-Sep-18Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip. Een Europese analyse van de zzp-plannen van het Nederlandse kabinetRadboud UniversiteitLink
Zef Even12-Oct-18Balanceren met detacherenEUR 
Anne Pieter van der Mei6-Sep-19Freedom of movement in the European Social UnionMaastricht University 
Bastiaan Starink1-Feb-21Zorgen voor Morgen: Een symbiose van Arbeidsmarkt, Pensioenen en BelastingTilburg University 
Irmgard Borghouts-van de Pas16-Sep-22 Tilburg University 
Cees Loonstra  EUR 
Beryl ter Haar  Rijksuniversiteit Groningen 
Guus Heerma van Vos  Universiteit Leiden 
Erik Lutjens  VU 

Promoties

Proefschriften 2017 – heden

NaamJaarTitelUniversiteit
Samiha Said2022De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begripRU
Björn Schouten2021Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrechtEUR
Madhvi Ramparichan2021Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020UU
Alberto Fernandez Barrio2021Social security and platform work: Towards a more transparent and inclusive pathUvT
Nataschja Hummel2020De bijzondere rechtspositie van de militairVU
Marianne Eisma2020Leeftijdsdiscriminatie in Europees RechtVU
Mark Boumans2020Pensioen van zelfstandigenVU
Elmar Schmidt2020Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of PensionsUU
Maitrie Chotou2020Privacy in het Surinaamse arbeidsrechtUU
Kai Liu2020Protection of health and safety at the workplaceUU
Steven Palm2019Opvolgend werkgeverschapEUR
Niels Jansen2019Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverlegUvA
Job van der Pijl2019Arbeidsrecht en insolventieUvA
Jim Faas2019Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechterVU
Xiang Li2018Collective Labour Rights and Collective Labour Relations of ChinaUL
Qiuyin Hu2018Regulating Work Conditions in Times of GlobalizationUL
Marcus Meyer2018The Position of Dutch Works Councils in Multinational CooperationsMU
Maartje van der Aa2018Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and Deservingness in health insurance and disability insurance in the NetherlandsMU
Nina Büttgen2017EU employment governance revisitedMU

Promoties

Proefschriften 2013 – 2016

NaamJaarTitelUniversiteit
Ferdinand van Haasteren2016Fatsoenlijke flexibiliteitUniversiteit Leiden
Sjef de Laat2016Algemene voorwaarden in het arbeidsrechtUniversiteit Utrecht
Saskia Montebovi2016Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situatiesTilburg University
Hatice Caglayankaya2016Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanenUU
Iris van der Burg2015Grensoverschrijdende overgang van ondernemingUvA
Hanneke Bennaars2015De rechtspositie van de bestuurderUvA
Pam Hufman2015Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijkingUvA
Vivian Bij de Vaate2015Bijzonder ontslagprocesrechtVU
Miriam Kullmann2015Enforecement of Labouw Law in Cross-Border SituationsRadboud Universiteit
Mark Diebels2014Re-integratie van de zieke werknemerTilburg University
Heleen Pool2014Particuliere recherche door werkgeversRadboud Universiteit
Nuna Zekic2014Werkzekerheid in het arbeidsrechtTilburg University
Jeroen Quist2014Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrechtEUR
Marieke Opdam2014Re-integratie bij letselschadeVU
Pieter Krop2014De handhaving van het verbod op illegale tewerkstellingUvA
Kim Hermans2014De WW en nieuwe sociale risico’sUniversiteit Utrecht
Ilse Zaal2014De reikwijdte van medezeggenschapUvA
Ceciel Rayer2014Wetgeving en beleid voor flexibele arbeidUvA
Marnix Holtzer2014De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschapRUG
Alex Corra2014Contracting for public values: investigating the contracting out of employment reintegration services in the NetherlandsRUG
Femke Laagland2013De rol van werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusiesRadboud Universiteit

Proefschriften

Proefschriften 2013 – heden

NaamJaarTitel (kort)LinkUniversiteitSamenvatting onderwerp (van recht.nl)
Femke Laagland2013De rol van werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusiesNiet beschikbaarRadboud UniversiteitCentraal in dit proefschrift staat de rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusies. De praktijk leert dat er nog weinig grensoverschrijdende juridische fusies plaatsvinden waarbij werknemers zijn betrokken. De complexe regeling met betrekking tot de rol van werknemers is daaraan zeker debet. Deze studie biedt een fundamentele analyse van de wettelijke regeling en maakt inzichtelijk hoe de regels moeten worden toegepast.
Mark Diebels2014Re-integratie van de zieke werknemerLinkTilburg UniversityOp het gebied van de loondoorbetalingsplicht en op het gebied van de verzuimvoorschriften schiet het Nederlandse reintegratierecht voor werknemers tekort. Het biedt aan zieke werknemers geen betrouwbare en flexibele contractspositie, bevordert hun optimale inzet niet en er bestaat geen balans tussen de rechten en plichten van alle betrokkenen, concludeert Mark Diebels in zijn proefschrift. Hij onderzocht of Nederland op het gebied van arbeidsverzuim voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Diebels doet 26 aanbevelingen om het re-integratierecht zo vorm te geven dat de balans in rechten en plichten in Nederland wordt hersteld.
Heleen Pool2014Particuliere recherche door werkgeversNiet beschikbaarRadboud UniversiteitWetgeving en rechtspraak over recherchegedrag door werkgevers vormen een lappendeken met her en der gaten. Er zijn wel regels en er is jurisprudentie, maar alles bij elkaar schiet het Nederlands recht tekort en zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen schendingen van hun privéleven. Dat concludeert Heleen Pool in haar proefschrift.
Nuna Zekic2014Werkzekerheid in het arbeidsrechtLinkTilburg UniversityHoe verhoudt werkzekerheid zich als doelstelling tot het arbeidsrechtelijke kader en welke rol kan de cao als juridisch instrument spelen in de realisatie van werkzekerheid? In juridisch perspectief is relevant of cao-partijen werkzekerheidsafspraken kunnen maken en in hoeverre zij dit al (lijken te) doen, en tevens wat het rechtskarakter en de rechtswerking is van de cao-bepalingen die als werkzekerheidsbepalingen gekarakteriseerd kunnen worden.
Jeroen Quist2014Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrechtLinkEURHet hangt af van alle omstandigheden van het geval. Eenieder die regelmatig kennisneemt van (civielrechtelijke) rechtspraak zal deze woorden bekend voorkomen. De Hoge Raad heeft de afgelopen halve eeuw verschillende methoden ontwikkeld om nadere invulling te geven aan het—op zichzelf weinigzeggende—criterium dat moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Eén daarvan betreft het formuleren van wat in dit proefschrift gezichtspuntencatalogi genoemd worden. Een gezichtspuntencatalogus geeft aan welke feiten relevant zijn en welke niet, en geeft bovendien maatstaven om de relevante feiten juridisch te beoordelen. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd vele van dergelijke lijsten met gezichtspunten, ofwel relevante factoren, geformuleerd, op tal van civielrechtelijke deelgebieden, niet in de laatste plaats het arbeidsrecht. 
Marieke Opdam2014Re-integratie bij letselschadeLinkVUMarieke Opdam maakt inzichtelijk dat het sociaal recht voldoende mogelijkheden biedt om bij de re-integratie van een letselschadeslachtoffer de slachtoffervriendelijke uitgangspunten uit het aansprakelijkheidsrecht in acht te nemen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van succesvolle re-integratie. Zo kan voor de benadeelde een ‘slachtoffervriendelijk’ re-integratietraject worden gerealiseerd, waarin meer dan standaard rekening wordt gehouden met zijn wensen en behoeften. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor letselschadeslachtoffers en anderen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de re-integratie. Op dit moment bestaat in de praktijk onvoldoende aandacht voor de wisselwerking tussen de inhoudelijk verschillende verplichtingen. Dit onderzoek biedt waardevolle handvatten om bij de re-integratie van letselschadeslachtoffers rekening te houden met zowel het aansprakelijkheidsrecht als het arbeids- en socialezekerheidsrecht.
Pieter Krop2014De handhaving van het verbod op illegale tewerkstellingLinkUvADe verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
Kim Hermans2014De WW en nieuwe sociale risico’sNiet beschikbaarUniversiteit UtrechtDit proefschrift onderzoekt de vernieuwing van de sociale zekerheid versus de grenzen die hieraan gesteld worden door internationale sociale verdragen. Hoe kan de sociale zekerheid worden gemoderniseerd? Hoe verhouden keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zich tot de in de internationale verdragen vastgelegde principes als inkomensbescherming, solidariteit en gelijke behandeling? En welke rol spelen private instrumenten als spaarregelingen en een loondoorbetalingverplichting hierbij?
Ilse Zaal2014De reikwijdte van medezeggenschapLinkUvAIn dit proefschrift onderzoekt Isle Zaal in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname.
Ceciel Rayer2014Wetgeving en beleid voor flexibele arbeidLinkUvAEen aspect van de veranderingen in de wetgeving gericht op flexibele arbeid is dat de beschermingsfunctie van die wetgeving onder druk is komen te staan en dat in bepaalde delen van de arbeidswetgeving het beschermingsniveau is gedaald. Tussen het streven naar vergroting van de mogelijkheden tot het gebruik van die flexibele arbeid enerzijds en naar werknemersbescherming anderzijds, bestaat dus spanning. Het doel van het onderzoek is daarom de wijzigingen van de arbeidswetgeving kritisch te onderzoeken. Het belangrijkste gezichtspunt daarbij is de vraag in hoeverre de door de wetgever beoogde werknemersbescherming, ook waar deze minder ver strekt dan voorheen, door de desbetreffende wetgeving wordt gerealiseerd. Als bron om vast te stellen welke de beschermingsdoeleinden van de wetgever zijn, opdat de realisatie ervan kritisch is te analyseren, zijn niet alleen de (letterlijke) uitingen van de wetgever bij de totstandkoming van de wetswijzigingen belangrijk. Deze wettelijke beschermingsdoelen moeten in hun context worden beoordeeld. Om die reden vormt een belangrijk subdoel van het onderzoek de kritische reconstructie van de overwegingen en aannames waarop het wetgevingsbeleid en de wetswijzigingen gericht op flexibele arbeid zijn gebaseerd.
Marnix Holtzer2014De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschapLinkRUG 
Alex Corra2014Contracting for public values: investigating the contracting out of employment reintegration services in the NetherlandsLinkRUG 
Iris van der Burg2015Grensoverschrijdende overgang van ondernemingLinkUvAIn dit proefschrift wordt de grensoverschrijdende overgang van onderneming bezien vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief. Met de Europese richtlijn overgang van onderneming als uitgangspunt wordt geïnventariseerd hoe deze is geïmplementeerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Welke verschillen zijn er tussen voornoemde nationale wetgevingen en welke problemen zouden daardoor kunnen ontstaan bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming?
Hanneke Bennaars2015De rechtspositie van de bestuurderLinkUvABestuurders met een arbeids- of opdrachtovereenkomst hebben een dubbele rechtsverhouding met hun vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele rechtsrelatie (Boek 7 BW), anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke band (Boek 2 BW). Deze dissertatie is de neerslag van een onderzoek naar die dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning en ontslag.
Pam Hufman2015Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijkingLinkUvAIn deze dissertatie wordt, mede aan de hand van rechtsvergelijking met Duitsland en België, onderzocht wat de verhouding is tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht in Nederland. Het spanningsveld tussen beide rechtsgebieden is opgedeeld in verschillende onderdelen: het individuele arbeidsrecht wanneer een werkgever in een insolventieprocedure terechtkomt, het collectieve arbeidsrecht wanneer de werkgever in een insolventieprocedure terechtkomt en de positie van de werknemers bij een reorganisatie wanneer de werkgever zich in een insolventieprocedure bevindt.
Vivian Bij de Vaate2015Bijzonder ontslagprocesrechtLinkVUHet onderzoek brengt in kaart op welke punten het ontslagprocesrecht afwijkt van het ‘normale’ civiele- en bestuursprocesrecht, wat de ratio is voor deze afwijkingen en of deze afwijkingen geoorloofd zijn, onder meer in het licht van de hogere internationale norm van art. 6 EVRM. Daarnaast wordt in de studie rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse ontslagstelsel. Bieden deze stelsels bruikbare alternatieven voor de procesrechtelijke bijzonderheden in het Nederlandse stelsel? Ten slotte wordt ingegaan op de Wet werk en zekerheid en het nieuwe ontslagprocesrecht dat daardoor per 1 juli 2015 in werking zal treden. Wat betekent deze wet voor de huidige procesrechtelijke bijzonderheden in het ontslagrecht? Daarnaast wordt dat nieuwe ontslagprocesrecht kritisch bezien mede in het licht van de rechtsvergelijkende bevindingen in de studie.
Miriam Kullmann2015Enforecement of Labouw Law in Cross-Border Situations LinkRadboud UniversiteitEnforcement of labour law in cross-border situations: a legal study of the EU’s Influence on the Dutch, German, and Swedish Enforcement Systems
Ferdinand van Haasteren2016Fatsoenlijke flexibiliteitNiet beschikbaarUniversiteit LeidenHoe valt ILO-Conventie 181 in het licht van de ‘vermensenrechtelijking’ van arbeidsverhoudingen te waarderen? Vast valt te stellen dat Conventie 181 ziet op vele mensen- en arbeidsrechten, die ook in de mensenrechtenverdragen te vinden zijn. Die verdragen zijn echter breder van opzet. De hierbij behorende internationale normatieve frameworks betreffen soft law. Conventie 181 brengt echter ten aanzien van uitzendarbeid meer verplichtingen met zich mee.
Sjef de Laat2016Algemene voorwaarden in het arbeidsrechtNiet beschikbaarUniversiteit UtrechtWat zijn de redenen geweest om het arbeidsrecht uit te sluiten van de wettelijke regeling rond algemene voorwaarden? Is het arbeidsrecht desondanks beïnvloed door de algemene voorwaarden? Wat zou toepasselijkheid van de regeling van algemene voorwaarden kunnen meebrengen voor het individuele en voor het collectieve arbeidsrecht? En is het wenselijk de regeling van algemene voorwaarden alsnog van toepassing te verklaren op ons arbeidsrecht?
Saskia Montebovi2016Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situatiesLinkTilburg UniversityDe Nederlandse overheid schuift de verantwoordelijkheid voor inkomensvoorziening en re-integratie bij ziekte (privatisering van sociale zekerheid) steeds meer door naar werkgevers en werknemers. Zo moet de werkgever het loon aan de zieke werknemer maximaal twee jaar doorbetalen. In die ziekteperiode moeten werknemer en werkgever er alles aan doen om de werknemer in het arbeidsproces te houden of terug te laten keren. En zelfs als de werknemer langer dan twee jaar ziek blijft en een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgt, zijn re-integratie en activering door de werkgever van belang. Wanneer de werknemer in het buitenland woont, blijken deze Nederlandse regels echter niet eenvoudig toepasbaar. Werknemers die in Nederland werken en ziek worden, vallen onder de Nederlandse regelingen; ook als ze in het buitenland wonen. De Europese coördinatieverordeningen die dan van toepassing zijn bieden ook niet veel hulp, omdat ze nog weinig rekening houden met re-integratie van werknemers en privatisering van sociale zekerheid. Bijgevolg kunnen de zieke en arbeidsongeschikte werknemer en zijn werkgever rechtsonzekerheid ervaren en komen ze lacunes in de wet en een onjuiste of gebrekkige uitvoering van de Nederlandse regels tegen. In haar proefschrift heeft Saskia Montebovi deze problemen uitgebreid geanalyseerd en uitgelegd. Het onderzoek levert een zinvolle bijdrage aan de modernisering van de sociale zekerheid én aan de bevordering van het vrije verkeer van werknemers.
Hatice Caglayankaya2016Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanenNiet beschikbaarUUBetere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen: een onderzoek aan de hand van case study Turkije
Nina Büttgen2017EU employment governance revisitedLinkMaastricht UniversityOverheden worden geconfronteerd met drie vraagstukken op het gebied van arbeidswetgeving: niet-reguliere banen, ongelijkheid en werkloosheid. In dit proefschrift staat de aanpak van de EU van deze vraagstukken centraal. Besproken wordt welke mogelijkheden de EU heeft voor governance op het gebied van werkgelegenheid. Daarnaast wordt besproken welke rol de EU kan en moet spelen bij het beschermen en bevorderen van werknemersrechten bij globalisering van de markt en structurele werkloosheid.
Steven Palm2019Opvolgend werkgeverschapLinkEUROpvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern. De juridische consequenties van opvolgend werkgeverschap kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld voor de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, de hoogte van de transitievergoeding, de lengte van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en de toepasselijkheid van de ‘preventieve ontslagtoets’ door het UWV of de rechter. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de criteria en juridische gevolgen van opvolgend werkgeverschap, maar ook op de grondslagen (de ratio) en de verhouding tot andere concepten binnen het algemeen vermogensrecht. Dit boek is relevant voor iedere jurist die zich bezighoudt met het arbeidsrecht.
Niels Jansen2019Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverlegLinkUvANederland telt ongeveer 1.000 cao’s die gelden voor ruim 5,5 miljoen werknemers. Een tweetal actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn de afnemende organisatiegraad en de steeds eenzijdiger wordende samenstelling van het ledenbestand van vakbonden. Dit roept de vraag op of vakbonden nog wel voldoende representatief zijn bij onderhandelingen over arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden. Welke rol speelt de representativiteit van vakbonden in het huidige cao-recht en behoeft de juridische vormgeving daarvan aanpassing?
Job van der Pijl2019Arbeidsrecht en insolventieLinkUvAIn deze dissertatie wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van het faillissement van een werkgever—en waar relevant ook van een verleende surseance—op de volgende deelonderwerpen: het loon; het einde van de arbeidsovereenkomst; het concurrentiebeding; de doorstart, en de medezeggenschap. Separate aandacht is er voor de vraag in hoeverre een werkgever misbruik van faillissement maakt als hij het faillissement aanvraagt met het oog op omzeiling van de rechten van de werknemer.
Marianne Eisma2020Leeftijdsdiscriminatie in Europees RechtLinkVUHoe benadert de Europese rechter het gelijkebehandelingsrecht in het licht van sociaal, economisch en politiek gedreven brede werkgelegenheidsdoelstellingen bij de rechtvaardiging van leeftijdsdiscriminatie? In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de rol van het HvJ EU bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van twee doelstellingen: het stimuleren van actief ouder worden en het stimuleren van solidariteit tussen generaties.
Mark Boumans2020Pensioen van zelfstandigenLinkVUDit proefschrift ziet op de pensioenrechtelijke regulering van het aanvullend pensioen van zelfstandigen in het Nederlandse pensioenstelsel. In de kern bevat het proefschrift een studie naar de juridische vormgeving van de toegang van zelfstandigen tot aanvullende pensioenregelingen in de tweede pijler. Het proefschrift heeft tot doelstelling te onderzoeken hoe deze toegang is geregeld, hoe dit kan worden verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving daarvoor nodig zijn. Het onderzoek behelst enerzijds een inventarisatie van de huidige juridische mogelijkheden van de toegang van zelfstandigen tot pensioen. De focus van deze inventarisatie ziet op de toegang op het aanvullend pensioen (tweede pijler) en de wijze waarop dit is juridisch is vormgegeven. Anderzijds is het onderzoek gericht op een analyse van de maatregelen die de toegang tot het aanvullend pensioen kunnen verbeteren.
Björn Schouten2021Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrechtLinkEUR 
Samiha Said2022De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip(Nog) niet beschikbaarRadboud Universiteit 
Madhvi Ramparichan2022Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020LinkUUDoor alle wijzigingen in de afgelopen 3 decennia zijn door het bos van de sociale zekerheid de bomen van de Werkloosheidswet niet meer te zien. Dit proefschrift geeft helderheid middels een verkenning van zes volumebeperkende sturingsinstrumenten in de WW ter sturing van het arbeidsmarktgedrag van werknemers en werklozen door beantwoording van vragen als: wat is er met de WW gebeurd? ‘Werkt’ het en wat zijn de (onbedoelde) gevolgen van de vele wetswijzingen, met name voor de rechtspositie van de WW’er?

Aanvullende proefschriften

Proefschriften 2017-2021

 • Nina Büttgen, EU employment governance revisited, UM 2017 (link)
 • Xiang Li, Collective Labour Rights and Collective Labour Relations of China, UL 2018 (link)
 • Qiuyin Hu, Regulating Work Conditions in Times of Globalization,UL 2018 (link)
 • Marcus Meyer, The Position of Dutch Works Councils in Multinational Cooperations, UM 2018 (link)
 • Maartje van der Aa, Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and Deservingness in health insurance and disability insurance in the Netherlands, UM 2018 (link)
 • Steven Palm, Opvolgend werkgeverschap, EUR 2019 (link)
 • Niels Jansen, Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg, UvA 2019 (link)
 • Job van der Pijl, Arbeidsrecht en insolventie, UvA 2019 (link)
 • Jim Faas, Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter, VU 2019 (link)
 • Nataschja Hummel, De bijzondere rechtspositie van de militair, VU 2020 (link)
 • Marianne Eisma, Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht, VU 2020 (link)
 • Mark Boumans, Pensioen van zelfstandigen, VU 2020 (link)
 • Elmar Schmidt, Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions, UU 2020(link)
 • Maitrie Chotou, Privacy in het Surinaamse arbeidsrecht, UU 2020 (link)
 • Kai Liu, Protection of health and safety at the workplace, UU 2020 (link)
 • Björn Schouten, Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht, EUR 2021 (link)
 • Madhvi Ramparichan, Sturingsinstrumenten in de WW, UU 2021 (link)
 • Alberto Fernandez Barrio, Social security and platform work: Towards a more transparent and inclusive path, UvT 2021 (link)

Diverse

 • 5 februari 2014: Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet
 • 30 en 31 januari 2014: The European Convention on Human Rights and the Employment Relation
 • 19 september 2013: Young researchers Forum Social Security
 • Congres 24 mei 2013: ‘Application of ILO Standards in Times of Economic Recession: Social Policy in the North and the South of Europe’.
 • 19 september 2012 Seminar: “Flexicurity all’italiana”
 • 14 september 2012 Symposium Vrij verkeer werknemers
 • 1-6 juli 2012 Summerschool Flexibility and Security
 • 9 maart 2012 Studiemiddag “Levensloop 2.0”