Promovendi sociaal recht hebben de mogelijkheid om Levenbach fellow te worden. Daarvoor moet aan een aantal opleidingseisen worden voldaan. Welke eisen dit zijn staan in bijgevoegd reglement. Het voldoen aan de eisen wordt vastgelegd in een certificaat Levenbachfellow. Wanneer een promovendus aan de voorwaarden voldoet kan het certificaat worden aangevraagd bij de opleidingscommissie.

Reglement Levenbachfellow