Het Levenbach Instituut kent drie prijzen:

 • de Levenbachprijs: een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die in de voorgaande twee jaar is verschenen. Deelname hieraan is uitsluitend voorbehouden aan promovendi en het onderwerp dient het Nederlandse sociaal recht te raken.
 • de Internationale Levenbachprijs: een prijs voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht, geschreven in het Engels, Duits of Frans. De kring van deelnemers is ruimer: iedereen die actief is in het Nederlands sociaalwetenschappelijk onderzoek, behalve Levenbach bestuursleden en juryleden.
 • de Proefschriftprijs: een prijs voor het beste proefschrift dat in de voorgaande vier jaar is verdedigd. Zie verder Reglement Levenbachprijs en Proefschriftprijs

Overzicht prijsuitreikingen

Inzendingen Levenbachprijs

Inzenden publicaties
Eenieder wordt uitgenodigd om de naar zijn/haar mening beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die de afgelopen twee jaar door een promovendus/a is gepubliceerd, voor te dragen aan de jury.

In het bijzonder worden ook alle promovendi zelf uitgenodigd om zijn/haar beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht in te zenden.

Criteria voor beoordeling:

 • Originaliteit van het onderwerp of de behandeling van het onderwerp
 • Kritische analyse, benadering
 • Voegt iets toe aan bestaande kennis
 • Diepgang
 • Bronnenmateriaal en – verwerking
 • Vorm, taalgebruik, leesbaarheid en verstaanbaarheid
 • Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
 • Laatste uitreiking: vrijdag 23 januari 2020 (aan Samiha Said)
 • Jury: Diana de Wolff, Antoine Jacobs, Marianne Ruizeveld en Peter Vas Nunes
 • Frequentie: eens per vier jaar

Inzendingen Internationale Levenbachprijs

Eens in de twee jaar wordt voor het eerst de Internationale Levenbachprijs uitgeloofd voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die in de voorafgaande twee jaar is verschenen. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 500 euro verbonden, welke kan worden besteed aan het deelnemen aan een congres in binnen- of buitenland. Er zal ook een prijs worden uitgereikt voor de publicaties die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd.

Een ieder wordt uitgenodigd om de uit de naar zijn/haar mening beste internationale publicatie (geschreven in het Engels, Duits of Frans) op het gebied van het sociaal recht die de afgelopen twee jaar is gepubliceerd, voor te dragen aan de jury. De auteur dient actief te zijn in het Nederlandse sociaalrechtswetenschappelijk onderzoek.

Uiteraard zijn ook de auteurs zelf uitgenodigd een eigen wetenschappelijke publicatie in te zenden.

 • Laatste uitreiking: februari 2021 (aan Anja Eleveld)
 • Jury: Diana de Wolff, Peter Vas Nunes en Marianne Ruizeveld
 • Frequentie: eens in de twee jaar

Inzendingen Proefschriftprijs

Het bestuur van het Levenbach Instituut stelt eens in de vier jaar een lijst samen van alle proefschriften die in de voorafgaande vier jaar zijn verdedigd op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.  In aanmerking komen proefschriften van promovendi die zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit.

 • Laatste uitreiking: augustus 2022 (aan Nataschja Hummel – Universiteit Utrecht).
 • Jury: Asscher-Vonk, Jacobs en Jaspers 
 • Frequentie: eens per vier jaar

Reglement Levenbach- en Proefschriftprijs