Levenbachfellow

Over levenbach

Levenbachprijzen

Het Levenbachinstituut kent drie prijzen:

 • de Levenbachprijs: een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die in de voorgaande twee jaar is verschenen. Deelname hieraan is uitsluitend voorbehouden aan promovendi en het onderwerp dient het Nederlandse sociaal recht te raken.
 • de Internationale Levenbachprijs: een prijs voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht, geschreven in het Engels, Duits of Frans. De kring van deelnemers is ruimer: iedereen die actief is in het Nederlands sociaalwetenschappelijk onderzoek, behalve Levenbach bestuursleden en juryleden.
 • de Proefschriftprijs: een prijs voor het beste proefschrift dat in de voorgaande vier jaar is verdedigd.
  De proefschriftprijs zal in 2016 voor het eerst worden uitgereikt. In dat jaar zal op de website van het Levenbachinstituut nadere informatie worden gegeven. Zie verder Reglement Levenbachprijs en Proefschriftprijs

Inzendingen

Inzenden publicaties
Deze prijs zal weer in 2015 worden uitgereikt. Eenieder wordt uitgenodigd om de naar zijn/haar mening beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die de afgelopen twee jaar door een promovendus/a is gepubliceerd, voor te dragen aan de jury.

In het bijzonder worden ook alle promovendi zelf uitgenodigd om zijn/haar beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht in te zenden.

Criteria voor beoordeling:

 1. Originaliteit van het onderwerp of de behandeling van het onderwerp
 2. Kritische analyse, benadering
 3. Voegt iets toe aan bestaande kennis
 4. Diepgang
 5. Bronnenmateriaal en – verwerking
 6. Vorm, taalgebruik, leesbaarheid en verstaanbaarheid
 7. Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie.

De uiterste inzenddatum wordt tweejaarlijks vastgesteld en op de website bekendgemaakt. Zie voor de (overige) voorwaarden het Reglement Levenbachprijs en Proefschriftprijs.

De publicaties kunnen worden gezonden naar: levenbachinstituut@gmail.com.

Internationaal

In 2014 wordt voor het eerst de Internationale Levenbachprijs uitgeloofd voor de beste internationale wetenschappelijke publicatie op het gebied van het sociaal recht die in de voorafgaande twee jaar is verschenen (tussen 31 mei 2012 en 1 juni 2014). Aan deze prijs is een geldbedrag van € 500 euro verbonden, welke kan worden besteed aan het deelnemen aan een congres in binnen- of buitenland. Er zal ook een prijs worden uitgereikt voor de publicaties die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd.

Jury
* Prof. mr. Teun Jaspers (voorzitter)
* Prof. dr. Alexander de Becker
* Dr. Susanne Burri
* Prof. mr. Saskia Klosse

Een ieder wordt uitgenodigd om de uit de naar zijn/haar mening beste internationale publicatie (geschreven in het Engels, Duits of Frans ) op het gebied van het sociaal recht die de afgelopen twee jaar is gepubliceerd, voor te dragen aan de jury. De auteur dient actief te zijn in het Nederlandse sociaalrechtswetenschappelijk onderzoek en de bijdrage moet tussen 31 mei 2012 en 1 juni 2014 zijn gepubliceerd.

Uiteraard zijn ook de auteurs zelf uitgenodigd een eigen wetenschappelijke publicatie in te zenden.

Zie voor de (overige) voorwaarden het Reglement Internationale Levenbachprijs
De publicaties kunnen worden gezonden naar: Levenbachinstituut@gmail.com