Smoelenboek

Smoelenboek

Hier vindt u het “smoelenboek” van de promovendi die een onderzoek doen op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Erasmus Universiteit

Amber Zwanenburg

schijnconstructies in het nationale en grensoverschrijdende arbeidsrecht

Erick Hagendoorn

Het recht op vrije arbeidskeuze in de civiele rechtspraak / vrije keuze op de arbeidsmarkt

Jan-Pieter Vos

Vakantiewetgeving

Maastricht University

Marilou Hubers

The Protection of Social Rights in the context of Cross-border Company Mobility in Europe

Marjolein van Everdingen

De dubbele woonplaats in het Nederlands socialezekerheidsrecht.

Radboud Universiteit

Matthijs van Schadewijk

Werkgeverschap in concernverband. Een onderzoek naar gezichtspunten voor het concern in het Nederlandse arbeidsrecht

Jorn Kloostra

Werken in netwerken. Een onderzoek naar platformarbeid vanuit een arbeidsrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief

Debbie Wolters

De betekenis van due diligencewetgeving voor de naleving van fundamentele arbeidsnormen

Kim Jurrius

De juridische positie van de zelfstandige zonder personeel in Europees en nationaal verband

Rijksuniversiteit Groningen

Gerdien Oldenhuis

De transitiefunctie in het ontslagrecht en werkloosheidsrecht

Michele Molé

mployees' surveillance in 'datafied' workplaces: towards a reconciliation of employees' fundamental rights and employers' business interests

Lydia de Groot

-

Tilburg University

Robbert Coenmans

Technologierechten van de WOR: de verhouding tussen zorginnovatie- en ondernemingsraadpraktijk

Will Bruchhans

duurzame inzetbaarheid van werkenden en de daarbij behorende arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de wetgever, de sociale partners, werkgevenden en de werkenden

Jack Withaar

Arbeidscontracten in de beroepssport

Silvia Rainone

Universiteit van Amsterdam

Niels van der Neut

De individuele bescherming van de zelfstandige

Marco Veenstra

Roy Poelstra

Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

Maarten Tanja

Rachel Rietveld

-

Eva Grosheide

-

Universiteit Utrecht

Hendarin Mouselli

Eigen risico dragen ZW en WGA

Tom Huisjes

Sociale voorwaarden bij aanbestedingsrecht

Marize Verhagen

Collectieve belangenbescherming van werknemers en het afwijken van wettelijke bepalingen in peius

Danai Nikolakopoulou

Effective enforcement of the prohibition of workplace sexual harassment

Merel Keijzer

Werkgeversverantwoordelijkheden in de verschillende vormen van arbeidsrelaties waarin werk door ondernemingen wordt uitbesteed

Anne Joppe

rbeidsrechtelijke bescherming tegen problemen veroorzaakt door algorithmic management’

Jorik van der Zanden

Vergelijking toepassing rechtsbescherming in pensioenrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Jiaqi Zeng

Global market and international supply-chains of services: the future of platform workers

Wessel Damen

-

Universiteit Leiden

Suzanne Kali

Intergenerationele solidariteit bij arbeidsvoorwaardelijk pensioen