Smoelenboek

Smoelenboek

Hier vindt u het “smoelenboek” van de promovendi die een onderzoek doen op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Erasmus Universiteit

Amber Zwanenburg

schijnconstructies in het nationale en grensoverschrijdende arbeidsrecht

Erick Hagendoorn

Het recht op vrije arbeidskeuze in de civiele rechtspraak / vrije keuze op de arbeidsmarkt

Jan-Pieter Vos

Vakantiewetgeving

Maastricht University

Marjolein van Everdingen

De dubbele woonplaats in het Nederlands socialezekerheidsrecht.

Marilou Hubers

The Protection of Social Rights in the context of Cross-border Company Mobility in Europe

Eva van Ooij

Highly Mobile Workers pursuing Activities in a De-territorialized Labour Market in the EU: A legal analysis of EU Social Security Law and its Conflict Rules from the Perspective of the Highly Mobile Performing Artist

Radboud Universiteit

Matthijs van Schadewijk

Werkgeverschap in concernverband. Een onderzoek naar gezichtspunten voor het concern in het Nederlandse arbeidsrecht

Jorn Kloostra

Werken in netwerken. Een onderzoek naar platformarbeid vanuit een arbeidsrechtelijk en mededingingsrechtelijk perspectief

Rijksuniversiteit Groningen

Gerdien Oldenhuis

De transitiefunctie in het ontslagrecht en werkloosheidsrecht

Lydia de Groot

-

Michele Molé

-

Tilburg University

Robbert Coenmans

Technologierechten van de WOR: de verhouding tussen zorginnovatie- en ondernemingsraadpraktijk

Will Bruchhans

duurzame inzetbaarheid van werkenden en de daarbij behorende arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen de wetgever, de sociale partners, werkgevenden en de werkenden

Jack Withaar

Arbeidscontracten in de beroepssport

Universiteit van Amsterdam

Niels van der Neut

De individuele bescherming van de zelfstandige

Eva Grosheide

-

Rachel Rietveld

-

Universiteit Utrecht

Hendarin Mouselli

Eigen risico dragen ZW en WGA

Tom Huisjes

Sociale voorwaarden bij aanbestedingsrecht

Marize Verhagen

Collectieve belangenbescherming van werknemers en het afwijken van wettelijke bepalingen in peius

Jorik van der Zanden

Vergelijking toepassing rechtsbescherming in pensioenrecht

Merel Keijzer

Werkgeversverantwoordelijkheden in de verschillende vormen van arbeidsrelaties waarin werk door ondernemingen wordt uitbesteed

Vrije Universiteit Amsterdam

Cara van den Bor

Handhaving van het arbeidsrecht door de vakbonden

Coen Slagter

-

Wessel Damen

-

Jan Popma

-

Universiteit Leiden

Suzanne Kali

Intergenerationele solidariteit bij arbeidsvoorwaardelijk pensioen